FALVAK KULTÚRÁJÁÉRT ALAPÍTVÁNY

Kultúra a béke követe
Széchenyi2020
Avatás fotók 2018. 01.20.
Bemutatkozás, támogatók
HONLAPJAINK
1 % a gála támogatásáért
Támogatóink 2017.
XXI. MKN Gála fotói
KULTÚRA LOVAGJAI 2018
A Kultúra Lovagja elismerésről
Mit kell tudni ?
Az avatási ceremónia menete
A gála programja
2017. háttérinformációk
Elismertek 1999-2015.
2016. év Kultúra Lovagjai
Kultúra Lovagjai 2017-ben
JÓKAI-DÍJASOK
ÖRÖKSÉG SERLEG 2018
Örökség-serleg elismerésről
2016. évi gála
2016 Díszvendég
A gála bemutatása
Örökség-serleg 2016
Örökség serleg 2017
Örökségünkért érem
2017. ÉVI PÁLYÁZATAINK
2016. ÉVI PÁLYÁZATAINK
KISBÍRÓ
Együttműködési szerződés
Kultúra Lovagrendje
Kultúra Lovagrendje belépés
Lovagi emlékoszlopok avatása
ÉVES BESZÁMOLÓ 2016
ÉVES BESZÁMOLÓ 2015.
ÉVES BESZÁMOLÓ 2014.
ÉVES BESZÁMOLÓ 2013
ÉVES BESZÁMOLÓ 2012
BESZÁMOLÓ 2009
ARANYOSSZIGET
Fotók az alapítvány életéből
2017 gála beszámoló
EGY A NEMZET 2017


A Falvak Kultúrájáért Alapítvány és a Kultúra Lovagrendje osztozik a család gyászában és részt vállal a lovagias életművek ápolásában, ezért az elmúlt év során elhunyt és posztumusz avatott lovagtársaknak emlékoszlopot emel a békesség hársfa alatt és emlékezik:

116. Esterházy János (Mirov, Csehszlovákia) politikusra, országgyűlési képviselőre, akinek a kisebbségek jogai, lelki és szellemi kultúrájuk példamutató védelmezése érdekében kifejtett életművéért 2015-ben, posztumusz adományozta a Falvak Kultúrájáért Alapítvány a Magyar Kultúra Lovagja címet, amellyel kifejezte imádságát boldoggá avatásáért.

117. Nagy Ferenc (Tab) faragóművészre, aki 2015-ben a magyar kultúra fejlesztése érdekében végzett életművéért részesült posztumusz a Magyar Kultúra Lovagja elismerésben.

118. Salamon Nándor (Szombathely) képzőművész, művészettörténészre, akinek 2015-ben posztumusz a kortárs képzőművészet fejlesztése érdekében kifejtett életművéért adományoztuk a Magyar Kultúra Lovagja címet.

119. Tegyi Tibor (Pápa) tanár, drámapedagógusra, aki 2015-ben az oktatás és közművelődés érdekében kifejtett életművéért posztumusz részesült a Magyar Kultúra Lovagja elismerésben.

120. Pál István (Tereske) pásztorra, aki 2005-ben a magyar kulturális örökség megőrzése érdekében kifejtett életművéért részesült a Magyar Kultúra Lovagja elismerésben.

121. Bartus Józsefné (Herencsény) palóc mesemondóra, aki 2009-ben a hagyományápolás érdekében kifejtett életművéért vette át a Magyar Kultúra Lovagja címet.

122. Erdélyi Zsuzsanna Budapest folkloristára, aki 2011-ben a magyar néphagyományok gyűjtése érdekében kifejtett életművéért vette át a Magyar Kultúra Lovagja elismerést.

123. Lavkovits László (Szombathely) nyá. alezredesre, aki 2011-ben a katonai hagyományápolásért részesült a Magyar Kultúra Lovagja elismerésben.

124. Albert István (Egyházaskozár) ének-zene tanárra, aki 2002-ben Szárász település polgármestereként a település közművelődésének fejlesztéséért vette át a Magyar Kultúra Lovagja címet.

125. v. Horváth Vilmos Vendel (Houthalen, Belgium) rokkantnyugdíjasra, akinek 2008-ban a kárpát-medencei magyar kulturális közösségek támogatásáért adományoztuk a Magyar Kultúra Lovagja címet.

126. Hans Kollman (Berlin, Németország) mérnökre, aki 2009-ben a nemzetközi kulturális kapcsolatok ápolásáért vette át a Magyar Kultúra Lovagja elismerést.

127. Darabán János (Rahó, Ukrajna) festőművészre, aki 2008-ban a nemzetközi kapcsolatok ápolásáért részesült a Magyar Kultúra Lovagja elismerésben.


A barátságosság hársfa alatt:

128. Slavko Avsenik (Begunje, Szlovénia) zeneszerző, zenészre, aki 2010-ben a kortárs zene példamutató ápolása érdekében kifejtett életművéért részesült az Egyetemes Kultúra Lovagja
elismerésben.

129. Tamás Károlyné (Szentgál) pásztorasszonyra, akinek 2005-ben a kultúra és a sport önzetlen támogatásáért, valamint a népi hagyományok átörökítéséért adományoztuk a Magyar Kultúra Lovagja címet.

130. Mosonyi Mihály (Ercsi) nyá. ezredesre, aki 2011-ben a kulturális örökség ápolásáért részesült a Magyar Kultúra Lovagja elismerésben.

131. Gönczy Sándor (Eszeny UA) pedagógusra
A Falvak Kultúrájáért Alapítvány (Budapest)

és a

Böszörményi László Alapítvány (Aranyosapáti)

tisztelettel meghívja Önt

a VII. Európai Kultúra Napja eseménysorozat keretében megrendezésre kerülő

III. Önkéntesek-napjára.
Tervezett program:
Ideje: 2015. szeptember 26. (szombat)

Helye: Aranyosapáti Aranyossziget Petőfi út 56-60

Program:

12.00 Kultúra Lovagrendje zászlajának fogadása, Himnusz, köszöntők

12.15 Szimpózium (Civilszervezetek bemutatkozása a nemzetegységesítés, valamint a terület- és életminőség-fejlesztés tükrében, különös tekintettel az elmúlt és az előttünk álló uniós fejlesztési időszakra)

13.30 Aranyossziget építőinek köszöntése

14.00 Református istentisztelet, majd a kultúra év során elhunyt lovagjai emlékoszlopainak ökumenikus avatása

16.00 Kulturális bemutató


Honlapkészítés